top of page

Feng Shui

2022-11-08_075128.jpg

"Feng Shui is an ancient Chinese art of arranging buildings, objects, and space in an environment to achieve harmony and balance in a way that will bring peace and prosperity."

NGUYỄN TRUNG HẬU

NGUYỄN TRUNG HẬU

 • Đã có kinh nghiệm trên 10 năm nghiên cứu về huyền học. Đặt biệt là Tử Vi.

 • Từng nghiên cứu và học tập nhiều trường phái: tại Sing, Đài Loan, Hồng Kong.

 • Được trao đổi với nhiều người có kinh nghiệm lâu năm trong chuyên ngành Tử Vi cả Nam Phái lẫn Bắc Phái

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

 . Cử nhân khoa học xã hội và nhân văn :

   NGHIÊN CỨU VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

 . Thành viên UNESCO :

   Tổ chức Giáo Dục - Khoa học - Văn hóa Liên Hiệp Quốc

 . Truyền nhân của Long Hậu phái

 . Giảng viên hướng dẫn phong thủy tại Hongky Fengshui Acenemy

 . Nghiên cứu và ứng dụng phong thủy tại Việt Nam và các nước trên thế giới

Bằng cấp 

 • Cử nhân văn hóa Phương Đông, Huyền Không Lục Pháp, Tử Vi, Bát tự, Bát Trạch, Loan Đầu, Kinh Dịch, Long Môn Bát Cục. 

 •  Tính ngày giờ Cát Hung.

 • Bằng phong thủy quốc tế

 • Xem trên 6000 lá số tử vi và tư vấn cho Doanh nghiệp

 • Đại Học Xã Hội và Nhân Văn - Khoa Nghiên Cứu Văn Hóa Phương Đông

 • Thành viên UNESCO

 • Truyền nhân Long Hậu Phái

 • Bằng Phong Thủy QuôcBằng phong thủy quốc tế

 • Xem trên 6000 lá số tử vi và tư vấn cho Doanh nghiệp

NGUYỄN TRUNG HẬU
Chuyên viên phong thủy
 

Xem ngày

Please take a moment to fill out the form.

Thanks for submitting!

bottom of page